top of page

Chart archiwum

 Archiwum spraw hotelowych

W celu ułatwienia użytkownikom pracy z systemem, informacje w archiwum przypisane są do poszczególnych kategorii: sprzedaż pozycji, wystawione lub anulowane dokumenty sprzedażowe, kontrahenci stale współpracujących z hotelem, kontrahenci okazjonalni, meldunki i rezerwacje, pośrednicy. Dzięki przechowywaniu wszelkich informacji o obiekcie w dodatkowym, osobnym miejscu, mamy błyskawiczny dostęp do poszukiwanych danych.

Podobnie jak w innych miejscach programu CHART, także i tutaj, możesz decydować i kontrolować, którzy użytkownicy będą mieli dostęp do kopalni informacji o obiekcie.

 

Zalety Archiwum

  • definiowanie danych w systemie tj.: słowniki towarów oraz usług, jednostki miary, formy płatności

  • dane dotyczące kontrahentów

  • dane dotyczące rezerwacji i meldunków

  • dane dotyczące faktur, paragonów, dokumentów kasowych

  • kontrola poprawności wprowadzanych danych: PESEL, NIP, pola wymagane (automatyczne pobieranie danych z GUS)

  • funkcje porządkowania danych dotyczących: usług, towarów, firmy, Gości

  • podział na podgląd danych bieżących i archiwalnych

  • filtrowanie i wyszukiwanie danych

  • ustawienie dostępu i uprawnień

 


  •  

bottom of page