top of page

IzzyRest

       Funkcje biurowe programu dla restauracji

Udało się! Wiadomość dotarła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Funkcje "biurowe"

 

 • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, receptur i produktów (rezygnacja z kodów, operacje jedynie na nazwach - najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np .przy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczególnymi grupami),

 • rozbudowane definiowanie uprawnień użytkowników,

 • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników,

 • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwość zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur),

 • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g średniej ceny magazynowej składników lub w/g ostatnich cen przyjęcia na magazyn,

 • definiowalne wszystkie listy słownikowe,

 • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary,

 • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży)

 • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych,

 • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z możliwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp),

 • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych,

 • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)

 • dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń,

 • możliwość śledzenia dowolnych połączeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp.),

 • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy,

 • współpraca z systemem hotelowym izzyHotel,

 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

 • tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

 • rozbudowane definiowanie promocji i rabatów

 • obsługa sieci lokali dzięki możliwości synchronizacji baz danych na poziomie klientów, definicji surowców, receptur, produktów, promocji, itd.

bottom of page