top of page

IzzyRest 

Funkcje magazynowe programu dla restauracji

Obsługa magazynów:

 • rozliczanie magazynów on-line,

 • dowolna definiowana struktura magazynów,

 • definiowane rodzaje operacji magazynowych,

 • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań),

 • obsługa dostawców,

 • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtrowanie danych),

 • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt,

 • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury,

 • dowolne wydruki i raporty łącznie z wykresami,

 • dostęp do pełnej funkcjonalności przez Internet,

 

Funkcje finansowe:

 • obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części "biurowej",

 • obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części "biurowej" (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania "usług gastronomicznych",

 • faktury korekty,

 • zamiana paragonu na fakturę,

 • obsługa faktur zaliczkowych,

 • analizy sprzedaży w/g dowolnych danych,

 • rejestr VAT,

 • dokumenty KP/KW,

 • kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek),

 • możliwość generowania danych do systemu księgowego,

Udało się! Wiadomość dotarła.

bottom of page