top of page

IzzyRest 

   Funkcje ekranu POS programu dla restauracji

Funkcje POS - praca kelnerska:

 • obsługa ekranów dotykowych,

 • obsługa urządzeń z systemem Android,

 • wiele punktów sprzedaży,

 • łatwa i przejrzysta obsługa,

 • obsługa dowolnej liczby drukarek kuchennych (system sam rozdziela wydruk pozycji z jednego rachunku na poszczególne drukarki, potwierdzanie storna wydrukiem, wydruki kontrolne, itp),

 • wydruki rachunków wstępnych (dowolnie definiowane z możliwością umieszczenia grafiki),

 • przyporządkowanie zdjęć lub dowolnej grafiki do poszczególnych przycisków na ekranie,

 • rozbudowany system uprawnień dla kelnerów,

 • logowanie przy pomocy kart magnetycznych lub zbliżeniowych,

 • możliwość nadawania własnych nazw poszczególnym rachunkom lub nazwy nadawane automatycznie,

 • graficzna prezentacja sali (automatyczne przyporządkowanie rachunku do stolika),

 • obsługa dowolnej ilości rachunków dla każdego kelnera,

 • system autoryzacji niektórych funkcji przez managera (nadawane uprawnieniami),

 • grupowa obsługa rachunku,

 • łączenie i dzielenie rachunków,

 • możliwość stornowania pozycji w zależności od nadanych uprawnień,

 • rozbudowany system rabatowania (karty rabatowe dowolnie definiowane, rabaty kwotowe i procentowe, rabat dla wybranych pozycji, itp),

 • rozbudowany system lojalnościowy dowolnie definiowany w zależności od potrzeb (możliwość zdefiniowania dowolnej  liczby programów lojalnościowych)

 • zmiana kolejności bonowania (technologia drag&drop - przesuwaj dowolnie palcem dany produkt po rachunku w górę i w dół)

 • atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe,

 • obsługa: zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite), kompozycji produktów z wyborem z listy oraz kompozycji z wyborem z grup (np. pizza z wymiennymi składnikami, dzielona na części, itd.)

 • obsługa klientów telefonicznych: zapis dzwoniących klientów umożliwiający wydruk zlecenia dla kierowców z danymi klienta, późniejsze wyszukanie klienta po numerze telefonu lub nazwie, wyszukanie adresu klienta na mapie (z wykorzystaniem popularnych serwisów internetowych), przypisanie kierowcy do konkretnego zlecenia, itd.

 • rozliczenia kelnerskie, wydruk rozliczenia zmiany,

 • definiowane własne raporty kelnerskie,

 • obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji),

 • pełna rejestracja historii rachunku,

 • drukowanie faktur VAT oraz możliwość zamiany paragonów na faktury.

Udało się! Wiadomość dotarła.

bottom of page