top of page

IzzySPA 

Program do obsługi SPA

izzySPA

 

Najważniejsze cechy modułu SPA:

 • możliwość pracy jako moduł w programie izzyHotel, lub jako oddzialna aplikacja,

 • praca w środowisku Windows (Windows XP, Vista, Windows7, Windows8),

 • praca w sieci komputerowej niezależnie od ilości zakupionych licencji,

 • wydajna, a jednocześnie bezpłatna baza danych Firebird, 

 • szyba instalacja i konfiguracja systemu,

 • łatwy mechanizm w pełni automatycznych kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii komputera - pozwalający na odzyskanie danych wraz z instalacją systemu w ciągu kilku minut),

 • system automatycznych aktualizacji do nowych wersji,

 • współpraca z serwisami internetowymi,

 • współraca z serwisami sms pozwalającymi na automatyczne potwierdzanie rezerwacji sms'em,

 • dostępne API do komunikacji ze stronami internetowymi,

 • dowolnie definiowane i modyfikowane wszystkie wydruki,

 • wbudowany moduł tworzenia raportów i zestawień,

 • możliwość wyświetlania niezależnie grafika według gabinetów, usług lub pracowników,

 

Rezerwacje:

 • możliwość wprowadzania rezerwacji z grafika jak i z listy rezerwacji,

 • rezerwacje dla gości z zewnątrz jak i dopisywane do rezerwacji pobytowych,

 • definiowane grafiki pracowników,

 • automatyczne sprawdzanie dostępności gabinetu i pracownika dla wybraneej usługi,

 • definiowane pakiety usług,

 • automatyczne rozliczenia magazynowe według zdefiniowanych receptur,

 • wszystkie usługi w ramach jednej rezerwacji, 

 • anulowanie całości lub części rezerwacji,

 • definiowanie wymaganych informacji dotyczących rezerwacji do wprowadzenia przez recepcjonistów,

 • definiowane dodatkowe znaczniki rezerwacji,

 • rozbudowany mechanizm definiowanych przez użytkownika dodatkowych informacji dotyczących rezerwacji,

 • wyszukiwanie rezerwacji według dowolnych kryteriów,

 • możliwość definiowania widoku listy rezerwacji dla każdego użytkownika osobno,

 • możliwość zapisu zdefiniowanego układu danych (grupowanie, filtrowanie informacji),

 • grafiki pracy pracowników,

 • rejestracja czasu pracy pracowników,

 

 

Rozliczenia:

 • możliwość rozliczenia dowolnego fragmentu rezerwacji (jedna lub kilka usług) z kontrolą pozostałych do zapłaty kwot,

 • możliwość rozliczenia w dowolnym momencie (przed rozpoczęciem usługi, po kazej usłudze, za całość rezerwacji, itp),

 • faktura dla kilku rezerwacji

 

Gospodarka magazynowa:

 • możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej dla wybranych towarów,

 • dowolna ilość magazynów i podmagazynów (np. sklepik, recepcja, wyposażenie, chemia itp),

 • definiowane typy operacji magazynowych,

 • podgląd aktualnego i historycznego stanu magazynowego dla dowolnego towaru, grupy towarów lub całego magazynu,

 • inwentaryzacje całościowe i częściowe (dla wybranych towarów lub grup towarów),

 • inwentaryzacje z datą wsteczną (z przeliczeniem aktualnego stanu magazynowego),

 • definiowane receptury,

 • definiowane przeliczniki jednostek miary,

 

Klienci:

 • gromadzenie dowolnie zdefiniowanych informacji o klientach (z możliwością wyszukiwania według dowolnych kryteriów),

 • definiowanie wymaganych informacji do wprowadzenia przez recepcjonistów,

 • pełna informacja o klientach, dotychczasowych i przyszłych rezerwacjach, pobytach, usługach,

 • informacje i analizy finansowe,

   

   

   

   

   

   

   

   

   

bottom of page