top of page

Chart dodatkowe zasoby 

Program do obsługi SPA, fitness, sauny, basenu

ZALETY OBSŁUGI DODATKOWYCH ZASOBÓW

 

 • rezerwacja zasobów hotelowych, takich jak: sale, , sauny, , basen, itp.

 • graficzna prezentacja zarezerwowanych oraz wykorzystanych zasobów

 • swobodna zmiana interwału czasowego wyświetlanego grafiku zasobów

 • cena zasobu wprowadzana ręcznie lub automatycznie przy pomocy wcześniej zdefiniowanego cennika

 • różnorodne rodzaje rozliczenia rezerwowanego zasobu tj.: paragon, faktura, obciążenie konta, uwzględnienie przedpłaty, uwzględnienie rabatów, bezpłatne rozliczenie

 • filtrowanie, wyszukiwanie i sortowanie zarezerwowanych oraz wolnych zasobów

 • nieograniczona ilość zasobów jaka może być kontrolowana przez program

 • brak ograniczenia na rodzaje zasobów będących pod kontrolą programu

 • natychmiastowe rozliczenie należności

 • możliwość przeniesienia należności za wykorzystanie zasobu na pokój lub konto Gościa

 • drukowanie potwierdzeń zarezerwowanego zasobu

   

 •  

bottom of page