top of page

Funkcje Izzyhotel

Program dla hotelu i pensjonatu 

Rezerwacje:

 • możliwość wprowadzania rezerwacji z grafika pokoi jak i z listy rezerwacji,

 • wszystkie usługi w ramach jednej rezerwacji (noclegi, sale konferencyjne, towary, usługi, zabiegi SPA, wyżywienie itp)

 • grupy rezerwacji (wstępne, zaakceptowane, rozpoczęte, zakończone, anulowane itp),

 • szybka możliwość przenoszenia rezerwacji pomiędzy grupami,

 • możliwość edycji rezerwacji "drag'drop" bezpośrednio na grafiku (zamiana pokoi, skracanie, przedłużanie rezerwacji)

 • anulowanie całości lub części rezerwacji,

 • definiowanie wymaganych informacji dotyczących rezerwacji do wprowadzenia przez recepcjonistów (np. godzina przyjazdu, pochodzenie rezerwacji itp),

 • rezerwacje "rezerwowe",

 • rozbudowane cenniki (wariantowe, okresowe, ograniczone minimalną i maksymalną ilością dni, itp ),

 • definiowane pakiety pobytowe,

 • cenniki walutowe,

 • szybkie rozliczenia z biurami podróży, tour operatorami i portalami rezerwacyjnymi - jedna faktura dla kilku rezerwacji,

 • definiowane dodatkowe znaczniki rezerwacji,

 • faktury zaliczkowe,

 • faktury pro-forma,

 • przyszłe zaliczki do rezerwacji z możliwością generowania faktur zaliczkowych,

 • rozbudowany mechanizm definiowanych przez użytkownika dodatkowych informacji dotyczących rezerwacji,

 • wyszukiwanie rezerwacji według dowolnych kryteriów,

 • możliwość definiowania widoku listy rezerwacji dla każdego użytkownika osobno,

 • możliwość zapisu zdefiniowanego układu danych (grupowanie, filtrowanie informacji),

 

Meldunki:

 • możliwość meldowania z grafika, z listy rezerwacji i z książki meldunkowej,

 • meldunki "bez rezerwacji" (nie wymagające wcześniejszego tworzenia rezerwacji),

 • pełna historia meldunków (bieżących i przeszłych),

 • łatwa możliwość skracania, przedłużania lub zmiany pokoju,

 • szybki podgląd aktualnych meldunków, gości przyjeżdżających dzisiaj, "niedojazdów" itp,

 • stan pokoi/sprzątania, status pokoju (czysty, brudy, brudny w trakcie pobytu, brudny koniec pobytu, wolny, zajęty),

 • możliwość aktualizacji stanu pokoju przez obsługę za pomocą telefonu zainstalowanego w pokoju,

 • obsługa sprzedaży dodatkowej towarów, usług i usług SPA doliczanych zarówno dla indywidualnych gości jak i pokoju,

 • obsługa rachunków przekazywanych z gastronomii,

 

Rozliczenia:

 • możliwość rozliczenia dowolnego fragmentu rezerwacji (jeden lub kilka dni, wybrana osoba lub kilka osób, wybrany pokój lub kilka pokoi, całość rezerwacji lub kilka rezerwacji itp) z kontrolą pozostałych do zapłaty kwot,

 • możliwość rozliczania osobno pokoi, sprzedaży dodatkowej, dodatkowych usług lub dowolnego łączenia rozliczeń na jednym dokumencie z kontrolą pozostałych do zapłaty kwot,

 • możliwość rozliczenia w dowolnym momencie pobytu (przed przyjazdem, w trakcie pobytu, na koniec pobytu, po wyjeździe gościa),

 • automatyczna kontrola rozliczeń przy wymeldowaniu gościa (wraz e sprawdzeniem informacji dodatkowych , przykładowo "wypożyczenie żelazka", "klucz do narciarni" itp)

 • faktura dla kilku rezerwacji

 

Gospodarka magazynowa:

 • możliwość prowadzenia gospodarki magazynowej dla wybranych towarów,

 • dowolna ilość magazynów i podmagazynów (np. sklepik, recepcja, wyposażenie, chemia itp),

 • definiowane typy operacji magazynowych,

 • podgląd aktualnego i historycznego stanu magazynowego dla dowolnego towaru, grupy towarów lub całego magazynu,

 • inwentaryzacje całościowe i częściowe (dla wybranych towarów lub grup towarów),

 • inwentaryzacje z datą wsteczną (z przeliczeniem aktualnego stanu magazynowego),

 • definiowane receptury,

 • definiowane przeliczniki jednostek miary,

Klienci:

 • gromadzenie dowolnie zdefiniowanych informacji o klientach (z możliwością wyszukiwania według dowolnych kryteriów),

 • definiowanie wymaganych informacji do wprowadzenia przez recepcjonistów,

 • pełna informacja o klientach, dotychczasowych i przyszłych rezerwacjach, pobytach, usługach,

 • informacje i analizy finansowe,

 

Wbudowany moduł do obsługi SPA, rezerwacji i obsługi sal konferencyjnych oraz konferencji.

Współpraca z systemem gastronomicznym izzyRest

bottom of page