top of page

IzzyHotel Konferencje

Program do zarządzania salami konferencyjnymi

 

izzyHotel Konferencje

 

Najważniejsze cechy modułu KONFERENCJE:

 • dowolna ilość zdefiniowanych sal konferencyjnych,

 • dowolna ilość zdefiniowanego wyposażenia + grafik zajętości wyposażenia (rzutniki, ekrany, itp)

 • dowolne układy sal wraz z graficznym widokiem układu sali,

 • nielimitowana ilość cenników dla każdj sali (w tym cenniki okresowe)

 • możliwość wprowadzania rezerwacji z grafika sal konferencyjnych jak i z listy rezerwacji,

 • możliwość łączenia rezerwacji sal z rezerwacjami pobytowymi (konferencje),

 • definiowane pakiety usług (np. konferencyjnych wynajem sal+pobyty+ wyżywienie+dodatkowe usługi)

 • wszystkie usługi w ramach jednej rezerwacji (noclegi, sale konferencyjne, towary, usługi, zabiegi SPA, wyżywienie itp),

 • rozbudowane możliwość tworzenia i zarządzania agendą rezerwacji (z możliwością edycji każdej wersji agendy),

 • grupy rezerwacji (wstępne, zaakceptowane, rozpoczęte, zakończone, anulowane itp),

 • możliwość edycji rezerwacji "drag'drop" bezpośrednio na grafiku,

 • anulowanie całości lub części rezerwacji,

 • definiowanie wymaganych informacji dotyczących rezerwacji do wprowadzenia przez recepcjonistów (np. godzina przyjazdu, pochodzenie rezerwacji itp),

 • definiowane dodatkowe znaczniki rezerwacji,

 • faktury zaliczkowe,

 • faktury pro-forma,

 • rozbudowany mechanizm definiowanych przez użytkownika dodatkowych informacji dotyczących rezerwacji,

 • wyszukiwanie rezerwacji według dowolnych kryteriów,

 • możliwość definiowania widoku listy rezerwacji dla każdego użytkownika osobno,

 • możliwość zapisu zdefiniowanego układu danych (grupowanie, filtrowanie informacji),

 • możliwość rozliczenia dowolnego fragmentu rezerwacji (jeden lub kilka dni, wybrana osoba lub kilka osób, wybrany pokój lub kilka pokoi, całość rezerwacji lub kilka rezerwacji itp) z kontrolą pozostałych do zapłaty kwot,

 • możliwość rozliczania osobno sal konferencyjnych, pobytów, sprzedaży dodatkowej, dodatkowych usług lub dowolnego łączenia rozliczeń na jednym dokumencie z kontrolą pozostałych do zapłaty kwot,

 • faktura dla kliku rezerwacji

 • współpraca z programem gastronomicznym oraz modułem rozliczania magazynów,

 

bottom of page