top of page

Chart sprzedaż i należności

W programie hotelowym

Wspólne miejsce przechowywania obciążeń to elastyczność i prostota obsługi grup zorganizowanych, które najczęściej kończą pobyt wspólnym rozliczeniem wszystkich pokoi. W przypadkach wspólnego, grupowego rozliczenia zdarza się, że istnieje konieczność wyodrębnienia należności, które klient grupowy musi opłacić we własnym zakresie (np.: minibarek). Dla naszego programu żadna z tych sytuacji nie stanowi problemu. Przewidzieliśmy takie scenariusze i wyposażyliśmy nasz program w możliwość obsługi tego rodzaju rozliczeń.

 

Korzyści stosowania elementów sprzedaży i obsługi należności w programie Chart

 

Wygoda

 • rozliczenie wszystkich lub wybranych usług z jakich korzystał Klient lub grupa Klientów

 • wyliczenie obciążeń Gościa wg. aktualnych parametrów jego rezerwacji

 • rachunki gastronomiczne z programu POS automatycznie przenoszone są na konta rozliczeniowe Klienta

 • „routing obciążeń” – automatyczne przenoszenie obciążeń z Gościa na konto grupy

 • określenie płatnika należności za pokój, na którym gromadzone są obciążenia

 • proporcjonalny podział opłat za nocleg i wyżywienie dla każdego Gościa w pokoju

 • przechowywanie odroczonych płatności na osobnych kontach

 • modyfikacja obciążeń zależna od potrzeb: grupowanie i rozgrupowywanie, scalanie i podział

 • nieograniczona ilość dodatkowych usług przechowywanych na rachunku Gościa

 • automatyczne naliczanie obciążeń za połączenia telefoniczne

 • dokument sprzedaży wystawiany z obciążeń lub ręczny bez wcześniej naliczonych należności

 • walutowe dokumenty sprzedaży

 • możliwość ustalenia domyślnej formy płatności, skracającej czas wystawiania dokumentów

 

Elastyczność

 • szerokie możliwości zmiany treści dokumentów sprzedażowych – zależne od uprawnień

 • samodzielnie ustawiane okresy księgowe

 • definiowalne formy płatności

 • swoboda ustawienia numerowania dokumentów oraz ich formatów

 • możliwość prowadzenia dwóch osobnych rejestrów faktur

 • kontrola przyjętych zaliczek

 • automatycznie włączona lub opcjonalna fiskalizacja faktur

 • konfigurowalne logo hotelu na wydrukach faktur

 

Kontrola

 • rejestracja każdej, przeprowadzonej operacji wykonanej przez użytkownika

 • ustawianie uprawnień określających poziom dostępu do poszczególnych funkcji (np. usuwania dokumentów lub wystawiania korekt)

 • możliwość drukowania szczegółowego rachunku informacyjnego zawierającego dane dotyczące Gości i ich obciążeń

 • podgląd dokumentów archiwalnych

 • przesyłanie utworzonych dokumentów zapłaty do systemu finansowo-księgowego

   

   

   

bottom of page