top of page

Chart zestawienia i raporty 

Program dla hotelu i pensjonatu

W programie zastosowano specjalne procedury przechowujące wszystkie dane mające wpływ na wynik finansowy lub informacje statystyczne. Wszelkie wprowadzane modyfikacje dotyczące rezerwacji, pobytów oraz rozliczeń są rejestrowane i raportowane. Zestawienia zostały przygotowane w taki sposób, aby najważniejsze informacje zawsze były pod ręką w łatwo dostępny sposób. Czytelne zastosowanie kategorii zestawień i raportów umożliwiają na intuicyjny wybór odpowiedniego dokumentu, zawierającego poszukiwaną informację.

 

Cechy zestawień i raportów

 • podział na prezentację danych bieżących i archiwalnych

 • raportowanie rezerwacji, meldunków, osób przyjeżdżających, obciążeń Gości, osób przebywających w hotelu, wyjazdów

 • zestawienia finansowe prezentujące wynik hotelu, m.in: raporty kasowe, rejestry VAT, zestawienie sprzedaży, zestawienie przyjętych zaliczek, rejestr opłat klimatycznych

 • zestawienia statystyczne i marketingowe: obłożenia hotelu, rezerwacje wykonane przez pośredników, prognoza obłożenia i przychodów, zestawienie firm TOP, średnia cena pokoi, itp.

 • generowanie sprawozdania dla GUS: KT-1, DNU-R, odwiedziny turystów zagranicznych oraz wykorzystanie miejsc noclegowych

 • inne dostępne raporty, m.in.: raport urodzin Gości hotelowych, raporty wyżywienia, raport GIODO, raportowanie czynności wykonanych przez recepcjonistę

 • możliwość tworzenia zestawień szczegółowych i zagregowanych, z uwzględnieniem wielu różnorodnych kryteriów

 • możliwość konfiguracji zakresu treści na wydruku raportów

   

   

bottom of page